top of page

Privacybeleid

Achievers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.achieversgroup.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Achievers . verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Daarnaast verwerken we ook informatie zoals in het Curriculum Vitae;

- Genoten opleidingen

- Omschrijving van voorgaande werkervaring/ werkgevers
- Opgedane talen- en softwarekennis

 

Overige informatie die we kunnen vragen:

- Uren beschikbaarheid

- Salarisindicatie

- Regio van zoeken baan

- Persoonlijke eigenschappen/ kwaliteiten

 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van een voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kunt u contact met ons opnemen. We zullen deze gegevens uiteraard verwijderen.
 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

Achievers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- inplannen sollicitatiegesprekken met ons of derden;

- Opslag gegevens voor toekomstige matching bij beter passende functie;

- U maximaal 1 keer per jaar te contacteren om te controleren of opgeslagen gegevens correct zijn;

- U te contacteren wanneer wij een beter passende functie voor u beschikbaar hebben.

 

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • Voor uitvoering van een overeenkomst

  • Gerechtvaardigd belang. Als u online gegevens/ CV plaatst op daarvoor bedoelde platformen, met het doel om een geschikte functie te vinden of om professionele relaties uit te breiden, kunnen wij eenmalig contact met u opnemen om te kijken of u verder geïnteresseerd bent in ons matchingproces.

  • Met uw toestemming. Wanneer u toestemming geeft om mee te doen met onze matchingprocedure, wordt u opgenomen in onze database.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Achievers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:

- Telefoonnummer, voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, genoten opleidingen, omschrijving van voorgaande werkervaring/ werkgevers, opgedane talen- en softwarekennis, uren beschikbaarheid, salarisindicatie, regio van zoeken baan en persoonlijke eigenschappen/ kwaliteiten:
Deze gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard nadat toestemming tot verwerking is gegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Achievers deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden uitsluitend met uw toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Achievers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Wij delen uw informatie enkel met bedrijven waarmee een sollicitatiegesprek wordt ingepland of bedrijven die mogelijk een interessante functie voor u hebben.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Achievers gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Dit doen wij om functionaliteiten van de website mogelijk te maken, en het gebruik van de website te analyseren om deze zo gebruiksvriendelijker te maken. Dit doen wij alleen met uw toestemming. De cookies verzamelen het volgende:

-Cookie-ID

-Klikgedrag

-Referrer-URL

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Achievers. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@achieversgroup.nl. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij om extra gegevens vragen of een verificatiestap toepassen. Dit doen wij ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Achievers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Achievers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@achieversgroup.nl.

Achievers heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;

- Wachtwoorden en tweestaps-verificatie;
- Fysieke beveiliging. Wij maken gebruik van kluisjes, archiefkasten, sloten op deuren, beveiligingscamera's.

 

Rotterdam, Januari 2022

bottom of page